Objednávky, reklamácie, stav objednávok: 
+421 948 735 472 (po–pia 7:30–15:30)
Květina | Serafin bylinyKvětina | Serafin byliny

Reklamácia

Zákazníkom sa vždy snažíme vyjsť v ústrety a proces reklamácie pokiaľ možno čo najviac uľahčiť. Lehota na vybavenie reklamácie je zo zákona 30 dní, snažíme sa však každú reklamáciu vybavovať bez zbytočných odkladov.

Základné podmienky

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne po vzniku vady. Pokiaľ k vám zásielka dorazí poškodená, alebo zjavne otvorená a znovu zalepená, zásielku nepreberajte. Nároky zo zodpovednosti za vady a zo záruky (reklamácie) sa nevzťahujú na závady spôsobené nesprávnym použitím, mechanickým opotrebením a na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Náklady spojené so zaslaním reklamovaného tovaru smerom od zákazníka znáša zákazník. V prípade kladného vybavenia reklamácie je zákazníkovi zaslaný opravený, alebo vymenený tovar späť na naše náklady. Zákazník môže požadovať úhradu nákladov vzniknutých pri uplatnení reklamácie. Predpokladom vzniku nároku na úhradu nutných nákladov je uplatnenie reklamácie a uznanie vady zo strany predajcu.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Postup pri reklamácii

Vytlačte si reklamačný formulár
Priložíte ho k dokladu o kúpe a zašlite v balíčku spoločne s reklamovaným tovarom. Kompletný reklamovaný tovar (nie iba poškodenú časť) zasielajte zabalený v obale zabraňujúcim jeho poškodeniu.
Prípadné otázky smerujte na info@serafinbyliny.sk
Stiahnuť formulár…
Pri zadávaní reklamácie si môžete zaškrtnúť možnosť riešenia reklamácie.
Zákazník má právo na:
Dodanie novej veci bez vád
Zľavu z kúpnej ceny
Nárok na vrátenie peňazí v prípade odstrániteľnej vady má zákazník len keď sa vada opakovane vyskytne aj po oprave produktu.
V prípade neodstrániteľnej vady má zákazník právo na:
Dodanie novej veci bez vád
Primerané zľavy z kúpnej ceny
Právo na odstúpenie od zmluvy – vrátenie peňazí
Reklamovaný tovar spoločne s formulárom zašlite na adresu
Serafin-prírodné produkty s.r.o.
J.M.Geromettu 146/1
01001 Žilina

Potrebujete poradiť?