Objednávky, reklamácie, stav objednávok: 
+421 948 735 472 (po–pia 7:30–15:30)
Borelióza - klasická a prírodná liečba

Borelióza - klasická a prírodná liečba

24. január 2021

V posledných rokoch sa s diagnózou Lymská borelióza stretávame stále častejšie. Dokonca túto chorobu už neprenášajú len infikované kliešte, ale aj iný hmyz. Prejavy nákazy týmto ochorením bývajú silnejšie, liečba dlhodobá, s neistými výsledkami.

Čo to je Lymská borelióza

Lymská borelióza je ochorenie, ktoré je spôsobené minimálne tromi druhmi baktérií Borrelia. Toto ochorenie sa vyskytuje najmä v severnej Amerike a v Európe. Baktérie žijú v krvi drobných zvierat. Jedná sa najmä o myši, hraboše, zajace, veveričky, krtkov, ale aj vysokú lesnú zver.

 Hlavným prenášačom boreliózy sú kliešte. Prenášači, ale menej častí, sú komáre, ovady, blchy a muchy.

 Príznaky a priebeh boreliózy sa delia do troch štádií. Toto rozdelenie je iba všeobecné, pretože sa môžu objaviť aj príznaky všetkých štádií.

 

Prvé štádium boreliózy

začervenanie na koži, často s centrálnym vyblednutím, ktoré môže vychádzať z miesta vpichu. Ďalším príznakom môže byť zväčšenie okolitých lymfatických uzlín. Toto začervenanie vzniká v priemere za 1 týždeň od prisatia kliešťa.

Druhé štádium boreliózy

začína väčšinou za 2 až 12 týždne po prisatí kliešťa, trvá niekoľko týždňov a vymizne obvykle do troch mesiacov po nákaze. Môže sa prejaviť ako neuroborelióza. Jej prejavy môžu byť značne premenlivé bolesti po celom tele, bolesti hlavy, periférna obrna najčastejšie lícneho nervu, zápal mozgových blán a mozgu. V druhom štádiu sa často vyskytujú bolesti kĺbov a svalov. Najčastejšie postihnutými kĺbmi bývajú kolená.

Tretie štádium boreliózy

začína mesiace až roky po nákaze. Najčastejšími príznakmi bývajú zápaly mozgu a miechy. Niekedy tento stav môže imitovať príznaky roztrúsenej sklerózy. Vyskytujú sa chronické bolesti najmä veľkých kĺbov a chronická únava.

 

Diagnóza lymskej boreliózy sa stanovuje podľa prítomnosti klinických príznakov, potvrdzuje sa sérologickým vyšetrením krvi, v prípade neurologických prejavov vyšetrením mozgovomiešneho moku, pri postihnutí kĺbov i vyšetrením tekutiny z kĺbu.

Základom je správna diagnóza a potom liečba

Základom úspešnej liečby je správna diagnostika najmä správny typ laboratórneho vyšetrenia a v skorom štádiu choroby podávanie vhodných antibiotík. Dlhodobé podávanie antibiotík nemá vytúžený efekt a môže organizmus skôr poškodiť. V ďalších štádiách boreliózy prichádza na rad skôr prírodná liečba alebo tzv. symptomatická liečba - liečba príznakov.

Pre ďalší text som si vypožičala veľmi zaujímavý článok Václava Pergla, uverejnený v Práve, ktorý sa opiera o odborné informácie MUDr. Martina Jána Stránskeho, ktorý je Assistant Clinical Professor v neurológii na lekárskej fakulte Yale School of Medicine, ktorá prvýkrát pomenovala lymskú boreliózu, a MUDr. Petra Smejkala, primára Kliniky infekčných chorôb 1. LF UK Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe.

(citácia)...U mnohých lekárov sa pacienti stretávajú s neindikovanou liečbou, ktorá je im podaná na základe pravidla „my to tu takto robíme“. To všetko v čase, keď je moderná medicína založená na jasných dôkazoch, vychádzajúcich z veľkých, štatisticky vierohodných štúdií, ktoré sa konajú a overujú na viac ako jednom pracovisku.

 

Liečiť viac ako 21 dní pre akýkoľvek symptóm „pokročilejšie“ boreliózy nie je vedecky potvrdené ako účinnejšie.

 

Hovorí sa tomu „evidence-based-medicine“, teda medicína založená na dôkazoch, nie na miestnej skúsenosti lekára. Pre lekárov si nestačí niečo myslieť, dnes by to mal už vedieť.

Príliš veľa antibiotík

Rôzni lekári predpisujú antibiotiká proti borelióze rôzne - na pár dní až na mesiac alebo dlhšie. Faktom ale je, že žiadna vierohodná štúdia doteraz nepreukázala, že terapia v dĺžke viac ako 14 dní má väčší efekt na elimináciu borélií v skorej fáze.

 Rôznorodosť liečby sa navyše prehlbuje pri liečbe tzv. pokročilej boreliózy. Liečiť viac ako 21 dní pre akýkoľvek symptóm „pokročilejšie“ boreliózy nie je vedecky potvrdené ako účinnejšie. Problém však nespočíva len v neefektívnosti. Lekár navyše vystavuje pacienta rizikám dôsledkov dlhodobej antibiotickej liečby, ako sú zápaly čriev alebo rezistencia baktérií voči antibiotikám.

Často sa s infekciou zamieňa aj tzv. post-boréliový syndróm alebo „chronická borelióza“.

K jeho prejavom patria napríklad bolesti hlavy či svalstva, občasné bolesti kĺbov a depresie. Tieto problémy však nie sú priame dôsledky boreliózy, ale nepriame, pretože borelióza len odštartovala rôzne protichodné imunologické alebo psychické reakcie v organizme, ale sama od seba v skutočnosti ďalej nákazu nespôsobuje.

A tým by sa tiež mala riadiť liečba: podľa charakteru problémov sú podávané napríklad protizápalové lieky, antidepresíva či pacient dochádza na fyzioterapiu.

 Medzinárodné štúdie potvrdili, že antibiotiká nemajú žiadny vierohodný efekt na liečbu post-boreliového syndrómu. Aj napriek týmto faktom je pozoruhodné, že organizácie, ako je Medzinárodná spoločnosť pre boreliózu a pridružené choroby (ILAS), podliehajú uprednostňovaniu predstáv pred faktami, keď na jednej strane navrhujú pre takéto symptómy antibiotickú liečbu „v záujme pacienta“, ale jedným dychom dodajú, že si táto možnosť „zaslúži ďalšie štúdie“. O štúdiách, ktoré neefektívnosť antibiotík už definitívne potvrdili, zrejme nevedia. To je škoda, pretože takéto organizácie môžu slúžiť ako zdroj vierohodných informácií pre našich lekárov. Ďalší problém je meranie protilátok Lymskej boreliózy a ich hodnotenie.

Pozitívne protilátky nemusia nič znamenať

 Po prvé, protilátky k Lymskej borelióze sa premenia na pozitívne asi až za mesiac po kontakte s nakazeným kliešťom.

 Po druhé, v určitých regiónoch má až 25 percent populácie pozitívne protilátky, pretože sa s boreliózou stretlo a ani o tom nevedelo. Takže pozitívny test nemusí znamenať nič. Podstatne dôležitejšie je, že ktorékoľvek protilátky proti borelióze môžu navyše zostať navýšené doživotne, a to aj u úspešne vyliečených pacientov.

 Práve preto meranie a hlavne interpretácia protilátok proti borelióze patrí do rúk iba kvalifikovanému odborníkovi, ktorý má s touto chorobou skúsenosť. Lekár by mal liečiť pacienta, nie jeho laboratórne hodnoty.

Problém s laboratóriom

Celý problém navyše komplikujú samotné laboratóriá, ktoré často nepoužívajú štandardizované metódy merania protilátok voči infekciám. Výsledok sa tak mení podľa toho, ktoré laboratórium test vykonávalo. Tam, kde to s boreliózou vedia, si akékoľvek pozitívne výsledky ešte nechajú preveriť testom Western blot, ktorý potvrdí, že ide skutočne o tie pravé protilátky.

 Aby toho nebolo málo, niektoré laboratóriá si osvojili prax - pod výsledkom merania protilátok vytlačiť aj klinické hodnotenie, v ktorom napríklad tvrdia, že „výsledok ukazuje na akútnu infekciu“. Na tento výsledok potom poukazujú pacienti a neskúsený lekár sa tým riadi. Iba skúsený lekárov vie vyhodnotiť reálne výsledky s ohľadom aj na skutočný klinický stav pacienta.

 Dôvodom, prečo lekári u nás občas prehliadajú tieto všeobecne známe informácie, je, že ich nič nenúti, aby liečili „moderne“. Nie sú totiž nijako kontrolovaní, prípadne ani odborne či právne postihovaní, pokiaľ sa neriadia výsledkami najnovších štúdií.

Takže vykonávajú prax štýlom, na ktorý sú zvyknutí a ten sa vo veľa prípadoch nezmenil od ich promócie. To je v iných krajinách nemožné, pretože lekári musia dokladať predpísaný počet hodín pravidelného „vzdelávania“ a zároveň musia každých desať rokov obnovovať atestačnú skúšku, ktorá reflektuje modernú prax. ( koniec citácie)

 Čo z toho vyplýva?

Základom úspešnej liečby je správne laboratórne vyšetrenie a jeho správna interpretácia. Antibiotiká fungujú len v skorej fáze choroby, ďalšie a dlhodobé podávanie je pre pacienta skôr zaťažujúce.

 Vo fáze tzv. post-boreliového syndrómu či „chronickej boreliózy“, ktoré sa prejavujú napríklad bolesťami hlavy, bolesťami svalov, kĺbov, šliach, chronickou únavou prichádza na rad prírodná liečba, ktorá dokáže správnymi postupmi podporiť fungovanie vlastného imunitného systému organizmu, a tým prirodzeným spôsobom „bojovať“ proti tomuto zákernému ochoreniu a jeho príznakom.

Zvoľte si vhodný preparát sami alebo nás kontaktujte. Radi vám odporučíme byliny a huby práve pre vás: poradna@serafinbyliny.sk

 Zaujímajte sa o svoje telo a jeho prejavy. Zaujímajte sa aj o liečbu, ktorú vám lekár navrhuje a pýtajte sa prečo. Je to vaše telo a vaše zdravie!

Na liečbu boreliózy vám odporúčame anjelskú kúru Paravit-Borelióza ženy alebo muži.

 

 

Špeciálna bylinná kúra na boreliózu, pohryznutie kliešťom, bolesti kĺbov, opakované infekcie, baktérie, parazity.
Paravit muži (Borelióza) - anjelská kúra
30,04€
Zdieľať
Aneta Benediktová | Serafin byliny

Aneta Benediktová

Poradca
Zakladateľka a odborná poradkyňa spoločnosti Serafin v Českej republike. Viac na www.anetabenediktova.cz

Objaviť ďalšie témy

Potrebujete poradiť?